Downloads

Axxent hecht veel waarde aan betrouwbaarheid, veiligheid en transparantie als het gaat om haar uitzendkrachten. Dit ziet u terug in een aantal certificeringen die van belang zijn voor een goede bedrijfsvoering. Onderstaand onze certificeringen.

VCU Certificaat

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid (VG) Checklist Uitzendkrachten. Met een VCU-certificaat laat een uitzendorganisatie zien dat veilig en gezond werken belangrijk is. 

Verklaring betalingsgedrag belastingdienst (klik)

De WKA verklaring of ook wel ‘’verklaring betalingsgedrag’’ genoemd ontvang je alleen maar wanneer er geen betalingsachterstanden zijn bij de belastingdienst. U als opdrachtgever bent er dus zeker van dat Axxent BV keurig aan al haar betalingsverplichtingen heeft voldaan wanneer er een recente verklaring aanwezig is.

SNA certificaat (klik)

Het SNA keurmerk is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Op basis van twee NEN-normen, NEN 4400-1 (Nederlandse ondernemingen) en NEN 4400-2 (buitenlandse ondernemingen) verstrekt de Stichting Normering Arbeid het SNA-keurmerk.

ABU CAO

Alle uitzendkrachten die werken via Axxent vallen onder de ABU-CAO In deze CAO voor Uitzendkrachten zijn alle arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn op uitzendkrachten opgenomen zoals die zijn afgesproken tussen CAO-partijen.