Wij zullen zoals je gewend bent zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaan. 

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij?

Via verschillende kanalen kunnen wij informatie van jou verzamelen. Dit kan telefonisch, via onze website of bij ons op kantoor. Bij een inschrijving zullen wij de volgende gegevens verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd en geslacht;
 • Curriculum vitae (SV) en eventuele werkervaring;
 • Opleiding;
 • Beschikbaarheid;
 • Overige gegevens die van belang kunnen zijn voor een eventuele functie.

Wanneer jij daadwerkelijk aan de slag gaat, of aan de slag bent geweest verwerken wij de volgende gegevens:

 • Legitimatie en werkvergunning;
 • Nationaliteit;
 • Overige gegevens die te maken hebben met personeels- en salarisadministratie;
 • Gegevens omtrent verzuim- of verlofregistratie;

Voor een specifieke functie kunnen er ook bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden. Hier kun je denken aan een medische keuring.

Wanneer jij een contactpersoon bent van een klant, opdrachtgever of hebben wij een andere zakelijke relatie, verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam;
 • Contactgegevens:
 • Zakelijke gegevens, zoals KvK-nummer en BTW nummer.

Wanneer jij een bezoek brengt aan onze website verwerken wij de volgende gegevens:

 • IP-adres;
 • Cookies.

Op basis van je bezoeken aan onze website(s) en websites van derden kunnen er advertenties op websites worden getoond. Je surf- en zoekgedrag wordt verzameld op basis van cookietechnieken en je IP-adres. Dit wordt alleen gedaan wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies. Hiervoor gebruiken wij de volgende externe technologie:

Google : voor meer en actuele informatie over de privacy en voorwaarden van Google verwijzen wij naar hun pagina: Google Privacy en Voorwaarden

Leadinfo: voor meer en actuele informatie over de privacy en voorwaarden van Leadinfo verwijzen wij naar hun pagina: Google Privacy en Voorwaarden.

Wij plaatsen niet alleen op onze eigen website vacatures, maar ook op verschillende vacaturewebsites. Wanneer je solliciteert via één van deze websites, zullen wij ook jouw persoonsgegevens verwerken.

Waarom wij jouw persoonlijke gegevens gebruiken

Jouw gegevens gebruiken wij altijd zeer zorgvuldig. Voor de volgende doeleneinden doen wij dit:

 • Om samen met jou op zoek te gaan naar een passende functie;
 • Jouw salaris netjes te kunnen verwerken;
 • Om te zorgen dat jij je goed kunt ontwikkelen;
 • Jou te kunnen voorzien van een juiste verzekering;
 • Voor het aanvragen van subsidies ed.;
 • Om reactie te geven op een contactverzoek van jou;
 • Om de kwaliteit van onze website te verbeteren;
 • Wanneer jij hier voor hebt gekozen, kunnen wij jou op de hoogte houden van informatie middels bijvoorbeeld een nieuwsbrief.

Het gebruik van je gegevens voor bovenstaande doelen, mogen wij om de volgende redenen:

 • Wet- en regelgeving;
 • Bijvoorbeeld BSN voor de loonaangifte naar de Belastingdienst;
 • Gerechtvaardigd belang;
 • Wanneer de verwerking noodzakelijk is om ons werk uit te voeren, zoals onze personeelsadministratie;
 • Toestemming van de gebruiker;
 • Wanneer jij ons toestemming geeft om bepaalde gegevens te verwerken.

Delen met derden

Soms is het noodzakelijk om (enkele) persoonsgegevens te verstrekken aan derden. Uiteraard overwegen wij altijd de noodzaak hiervan.

Dit zou in de volgende gevallen kunnen plaatsvinden:

 • Leveranciers;
 • Het kan voorkomen dat bedrijven namens ons taken uitvoeren. Wij sluiten met hen een contract af waarin zij aangeven dat zij jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken;
 • Overheid;
 • Wij delen persoonsgegevens met de overheid wanneer wij daartoe verplicht zijn;
 • Inspectie-instellingen;
 • Inspecteurs zien er op toe dat wij ons werk op de juiste manier uitvoeren. Dit gebeurt ook middels controles op ons kantoor en zij zullen hierbij persoonsgegevens inzien.

Bewaartermijn voor jouw gegevens

Axxent BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor alle verkregen (persoons)gegevens, hanteren wij een bewaartermijn van maximaal drie jaar, tenzij anders vermeld.

Dit zijn jouw rechten

Inzage

Je mag ons altijd vragen om inzage in de persoonsgegevens die wij verwerken. Je hebt alleen recht om je eigen persoonsgegevens in te zien, wij zullen nooit persoonsgegevens van een derde aanleveren.

Correctie & verwijdering

Je kunt altijd vragen om een correctie wanneer je persoonsgegevens niet juist of onvolledig zijn. Ook mag je vragen om je persoonsgegevens te verwijderen. Alleen wanneer wij wettelijk gezien enkele persoonsgegevens dienen te bewaren, mogen wij deze niet verwijderen.

Dataportabiliteit

Wij kunnen op verzoek van jou, je persoonsgegevens overdragen aan een derde partij.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens zorgvuldig te bewaren. Dit doen wij uiteraard met gepaste maatregelen. Echter moet jij je er ook bewust van zijn dat het internet nooit helemaal veilig is. Wij hebben technische maatregelen genomen, maar ook oratorische. Om zo op de juiste manier met jouw persoonlijke gegevens om te gaan.

Heb je het vermoeden van een datalek, meld dit dan direct aan ons. Dit kan via onderstaande contactgegevens onder het kopje ‘vragen en opmerkingen’.

Vragen en opmerkingen

Voor vragen kun je ons altijd op de volgende manieren bereiken:

Bedrijfsnaam : Axxent BV
Kantoor: Staverdenseweg 93, 8075 AP Elspeet
Website: www.axxent.nl
E-mail: info@axxent.nl
Telefoon: 0577-400700

Denk jij dat wij niet op een juiste manier jouw persoonsgegevens verwerken. Dan mag je altijd contact met ons opnemen.

Komen wij er samen niet uit? Dan kun je altijd nog een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Download hier ons privacy statement.