Meer informatie


Bij Axxent Personeel & Projecten doen we er alles aan om uw persoonlijke gegevens zo discreet mogelijk te verwerken. Heeft u hierover toch nog vragen neem dan gerust contact met ons op via e-mail of ons contactformulier

Contact

Privacyverklaring

Axxent Personeel & Projecten, personeelsadministratie, kantoorhoudend aan Elspeterweg 56, 3888 MX Uddel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle gegevens die uitsluitend (via onze website) door middel van online solliciteren worden verzameld.

Op het moment dat je in dienst komt bij Axxent Personeel & Projecten, moeten er meer persoonsgegevens verwerkt worden. Voor informatie over de verwerking van deze gegevens, kunt u contact opnemen met de personeelsadministratie door een mail te sturen naar lonen@axxent.nl, met het verzoek tot inzage van het register van Gegevens Verwerking Axxent Groep.

Contactgegevens: 
www.axxent.nl
Personeelsadministratie
Elspeterweg 56
3888 MX Uddel
Tel: 0577-400700

Persoonsgegevens die wij verwerken

Axxent Personeel & Projecten verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind
je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • 
Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
- CV

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Axxent Personeel & Projecten verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
 Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij
de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent
dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via lonen@axxent.nl, dan verwijderen wij
deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Axxent Personeel & Projecten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Geautomatiseerde besluitvorming

Axxent Personeel & Projecten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Axxent Personeel & Projecten) tussen zit. Axxent Personeel & Projecten gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen:

Website WordPress. Het doel van het verwerken van deze gegevens is om te kunnen bemiddelen tussen de opdrachtgever en de sollicitant.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Axxent Personeel & Projecten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. CV’s en persoonsgegevens beschreven bij ‘Persoonsgegevens die wij verwerken’, worden maximaal twee jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Axxent Personeel & Projecten verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met
jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen
voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Axxent Personeel & Projecten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Axxent Personeel & Projecten, gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Axxent Personeel & Projecten gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten
werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen
aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je
kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via
de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Axxent Personeel & Projecten en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde
organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming
of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar de vestiging waar je gesolliciteerd hebt, uddel@axxent.nl, wezep@axxent.nl, bunschoten@axxent.nl, zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op jouw
verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Axxent Personeel & Projecten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem
dan contact op met onze klantenservice of via lonen@axxent.nl

Versie d.d. 18-05-2018