Loonheffingskorting hoe zit dat eigenlijk?

Wanneer je een nieuwe baan hebt gevonden krijg je altijd de vraag het loonbelastingverklaring formulier te ondertekenen. Maar, wat is dat eigenlijk?

Loonheffing
Iedereen in Nederland betaalt belasting over zijn verdiende loon. Naast deze loonbelasting, worden ook premies voor volksverzekeringen van je salaris afgetrokken. Volksverzekeringen zijn o.a. de Algemene nabestaandenwet (Anw), de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Wet langdurige zorg (Wlz). De loonbelasting wordt door de overheid gebruikt voor allerlei algemene doeleinden. De premies voor de Volksverzekeringen zijn bedoelt voor uitkeringen in bepaalde omstandigheden. De Loonbelasting samen met de premies voor de Volksverzekeringen vormen de loonheffing.

Loonheffingskorting toepassen
De loonheffing maakt onderdeel uit van je bruto salaris. De Nederlandse overheid geeft twee soorten kortingen op de loonheffing, de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Samen worden deze twee kortingen de loonheffingskorting genoemd. Wanneer deze loonheffingskorting wordt toegepast betaal je dus minder loonheffing en hou je netto meer salaris over.

Meerdere werkgevers?
De loonheffingskorting mag echter alleen worden toegepast op één salaris. Heb je meerdere werkgevers. Je werkt bijvoorbeeld voor Axxent Personeel & Projecten maar hebt ook nog een tweede baan bij een andere werkgever. Vraag dan de loonheffingskorting bij de werkgever waar je het meest verdient zo heb je het meeste voordeel. Heb je de loonheffingskorting toch op meer dan één salaris laten toepassen dan moet je waarschijnlijk geld terugbetalen aan de belastingdienst. Heb je de loonheffingskorting nergens laten toepassen? Dan kun je geld na afloop van het kalenderjaar terugvragen bij de Belastingdienst.