Vakantiegeld

Wat is het en waarom krijgt je het?

Rond 1910 werd het vakantiegeld opgenomen in veel CAO’s. Er werd toen ook besloten dat het altijd rond eind mei zou worden uitgekeerd ter stimulans dat het geld ook daadwerkelijk gebruikt zou worden voor een vakantie. Werkgevers zagen hier namelijk de voordelen wel van in. Als werknemers er even tussenuit gaan, komen ze extra uitgerust en zo productiever terug.

Hoeveel vakantiegeld?

Je bouwt je eigen vakantiegeld in een jaar tijd op, vaak van 1 juni tot 31 mei. De werkgever houdt dus wat in op je loon, en dit geld krijg je in een volledig bedrag in één keer aan het begin van de zomer op je bankrekening.

Hoeveel toeslag je uiteindelijk precies krijgt is afhankelijk van wat er in je CAO staat. Volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM) moet het wel minimaal 8 procent van het bruto loon zijn. Lager mag dus niet. Er zijn echter uitzonderingen, namelijk voor werknemers die meer verdienen dan drie keer het minimumloon.

Je hebt recht op de toeslag op het moment dat je in Nederland woont en een arbeidsovereenkomst hebt. Hierbij hoeft u dienstverband niet per se van vaste aard te zijn. Ook als u in de ziektewet zit of een 0-uren contract heeft, heeft u recht op vakantietoeslag.

Wanneer precies?

Meestal krijg je het vakantiegeld eind mei uitbetaald. Bij het beëindigen van een dienstverband wordt het opgespaarde bedrag over de afgelopen periode direct uitbetaald. In sommige gevallen word bij uitzendkrachten het vakantiegeld uiterlijk in juni uitgekeerd of elke maand bij het salaris. Jongeren met een bijbaan krijgen ook soms iedere maand het vakantiegeld uitbetaald.

Vakantiegeld besteden

Het is voor iedereen vrij waaraan het vakantiegeld uitgegeven wordt. Het hoeft dus niet voor een vakantie te zijn. Onderzoek heeft uitgewezen dat ‘een aanzienlijk deel van de mensen het geld gebruikt voor het aflossen van schulden, of om te sparen.’ Ook dit jaar adviseert het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting om eerst na te gaan of je nog schulden open hebt staan, zodat je daarna het geld vrij en zorgeloos kunt besteden.