Verbeterde privacybescherming

Omdat het verwerken van persoonsgegevens voor uitzendbureaus een essentieel onderdeel is van de bedrijfsvoering, is de AVG juist voor deze bedrijfstak heel belangrijk.

Vanaf 25 mei is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met de nieuwe Europese privacywet (in het Engels: General Data Protection Regulation, GDPR) krijgen organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen. Voor uitzendbureaus geldt dat persoonsgegevens van een medewerker voortaan enkel en alleen mogen worden gebruikt voor bemiddeling en verloning. Gegevens die je niet meer gebruikt moeten worden verwijderd of anoniem worden gemaakt, tenzij er sprake is van een wettelijke bewaarplicht.

Omdat wij bij Axxent Personeel & Projecten privacy altijd al in een hoog vaandel hadden staan voldeden wij al aan het overgrote deel van de nieuwe wet en bleek het alleen nodig om nog eens goed naar de details te kijken. De belangrijkste veranderingen voor jou hebben we eens op een rijtje gezet.

Elke organisatie waaraan de uitzendkracht zijn persoonsgegevens toevertrouwt, moet toestemming vragen aan de uitzendkracht voor het opslaan van die gegevens. Ook moet de organisatie daarbij vermelden wat de organisatie gaat doen met deze gegevens. Daarnaast heeft de uitzendkracht de volgende aanvullende rechten:

Recht op vergetelheid: Wil je de toestemming voor het gebruik van jouw persoonsgegevens terugtrekken? Dat mag. Ook eventueel derde partijen moeten dan jouw gegevens volledig uit hun systeem verwijderen.
Recht op dataportabiliteit: Benieuwd welke gegevens een Axxent Personeel & Projecten van je heeft? Onder bepaalde voorwaarden heb je nu het recht om een standaardformat op te vragen waardoor inzichtelijk wordt welke gegevens wij precies van je hebben.